Hyr 86. bläster, fogspruta och färgspruta hos LE Maskin i Umeå