Hyr 85. klipp, bock och najmaskiner hos Mälar-Lift Hyrmaskiner i Gävle