Hyr 81. berg- och jordborrmaskiner hos Hyr in i Ängelholm