Hyr 76-1. lättmetallställningar hos Gustafssons Uthyrning i Oskarshamn, Västervik, Vimmerby