Hyr 10.1byggbodar, manskapsbodar hos Favarent i Trosa