Hyr Flytspackelvagn med balja 75 liter i Umeå

Flytspackelvagn med balja 75 liter

Vänga Åke:s mixervagnFör blandning av självutjämnande spackel.Vagnen med tillbehör är ett mycket brahjälpmedel vid blandning av spackel. Nubehöver du inte blanda 25 kg per gång ien hink och sedan bära den till användningsplatsen.Nu blandar du 75-100 kgunder samma tid och kör sedan ut materialettill platsen för användningen.Hela kärran är isärtagbar för att kunna placerasi blandningskärlet. Locket fungerar somdammkåpa och minimerar dammspridningenvid blandningen. Maskin och vagn kan självfalletanvändas var för sig för andra ändamål.Kärran underhålls lätt med sprayolja. 
Modell:Vänga-Åke (Sjömarkens Svets), Festool RW1000e
Längd:104 cm
Bredd:65 cm
Höjd:116 cm, inkl. omrörare
Rymd:75 liter
Motor:220 V, 1000 W
Vikt:25 kg
Övrigt:Visp, Rörkorg 200mm, Dammskyddande lock med tratt, Tippbar, Demonterbar

Pris: Offereras

Flytspackelvagn med balja 75 liter
LE Maskin

Uthyrare:

LE Maskin
Lycksele, Sundsvall, Umeå

Produkten finns även hos:

HyresButiken, Skellefteå