Hyr Dustcontrol Våtsug DC 50-W i Storuman

Dustcontrol Våtsug DC 50-W

Att arbeta med att borra i betong kräver stora mängder vatten, som blir mycket smutsigt. Genom att använda en våtsug, som effektivt suger upp vattnet, undviker man att arbetsplatsen blir våt och smutsig.

I våra våtsugar är slamsugningen integrerad i en enhet och rent vatten pumpas ut genom dräneringsslangen. Slammet samlas upp i en filtersäck, som är lätt att ta bort.

Vikt (kg) 34
Undertryck , max 230 V kPa 24
Flöde vid öppet utlopp 190
Sugmotor, 1 fas 230 V 1400
Ljudnivå 75

Pris: Offereras

Dustcontrol Våtsug DC 50-W
Hyr Maskiner i Storuman

Uthyrare:

Hyr Maskiner i Storuman
Storuman